Ulmebrann: Musikkscenen rundt Tiger og Fysisk Format

Dette er en dokumentar om hva som gjør platebutikken Tiger og miljøet rundt så unikt; menneskene, ideene og musikken. Filmen er laget av Jørgen Stokke og Marius Solli, og gir et spennende innblikk i Oslos undergrunn.

traileR BILDE