Trailer

Har filmen du sendte inn også en trailer? Legg til denne sekvensen (høyre-klikk og velg last ned fil) på slutten av traileren og send den til trailer@sandvikafilmfestival.no med samme mailoppsett som til et vanlig bidrag og «Trailer for [filmens tittel]» som navn. Da kan vi spre den rundt, så enda flere får høre om din film!

 

NB: Dersom du sender inn en trailer til Sandvika Filmfestival gir du oss rettighetene til å distribuere og bruke den i vår markedsføring.

Hvis traileren ikke inneholder henvisningen til Sandvika Filmfestival (enten den engelske eller norske versjonen) kommer vi ikke til å bruke den eller ta vare på den.

 

Legg inn en kommentar